บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
Line ID (1) : @kohchangclub *** มี @ ด้วย ***
Line ID (2) : kohchangclub8
Line ID (3) : kohchangclub9


 

แพ็คเกจทัวร์ ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + อาหารเย็นแบบเซ็ตซีฟู้ด นั่งเรือชมหิ่งห้อย + ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ พร้อมอาหารกลางวัน

*** เพิ่มความอุ่นใจ แถมฟรี! ประกันเดินทางทุนประกัน 1,000,000 บาท ครอบคลุมวันเดินทาง สำหรับจอง 4 ท่านขึ้นไป ***

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 17 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,900 บาท / ท่าน18 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

PRO

2,950 บาท / ท่าน18 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,990 บาท / ท่าน1 ก.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 23 ธ.ค. 62
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,400 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

PRO

2,800 บาท / ท่าน17 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
 

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH5,300 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 15 เม.ย. 63

PRO

4,700 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 20 ม.ค. 63

PRO

4,700 บาท / ท่าน11 ม.ค. 63 - 10 เม.ย. 63
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,500 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,190 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,800 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,290 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,800 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,890 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 12 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,300 บาท / ท่าน13 พ.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
*** ปิดปรับปรุง 26 พ.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 ***

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,590 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,700 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 15 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,390 บาท / ท่าน1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,300 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,790 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,500 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 15 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH5,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 16 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW4,700 บาท / ท่าน17 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
PRO3,600 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 24 ธ.ค. 62
HIGH4,590 บาท / ท่าน5 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW5,100 บาท / ท่าน1 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

PRO

3,200 บาท / ท่าน16 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  

 
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,700 บาท / ท่าน1 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
*** ปิดปรับปรุง 1 มิ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 ***

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,400 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63

PRO

2,800 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
สำหรับจองภายในวันที่ 31 ม.ค. 63 เท่านั้น!
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,850 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62
HIGH4,100 บาท / ท่าน11 ม.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,100 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

PRO

2,500 บาท / ท่าน3 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 16 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,100 บาท / ท่าน17 เม.ย. 62- 31 ต.ค. 62
PRO2,600 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH4,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,100 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,790 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,400 บาท / ท่าน16 พ.ค. 62 - 15 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 16 เม.ย. 63
 
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,500 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,590 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,300 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH5,790 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW4,600 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

PRO

3,200 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
 

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,490 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,200 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,890 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,600 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

PRO

2,190 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,390 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,300 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,200 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,900 บาท / ท่าน1 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,190 บาท / ท่าน1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW1,990 บาท / ท่าน1 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH4,290 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 16 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,700 บาท / ท่าน17 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

PRO

2,990 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH4,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
 
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW4,100 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

PRO

3,300 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,490 บาท / ท่าน1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,200 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH2,490 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW2,600 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62


ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง 4 เกาะ 5 โปรแกรม  
* เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะมะปริง *
ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ + ตกปลา + แวะให้อาหารลิง
อะไรจะสำคัญไปกว่าการได้โพสท์ท่าเก๋ๆ แล้วมีคนเก็บภาพไว้ให้
พร้อมเอาไปลงอวดใน Social ของคุณให้เพื่อนๆร้องว้าวกันไปเลย
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน  ฟรี! บริการถ่ายภาพ
ราคา 750 บาท / ท่าน 

บริการทริป เรือยอร์ชส่วนตัว ท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง
ล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัว ท่องทะเลเกาะช้าง นั่งชิลล์รับลมบนเปลตาข่ายพร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ลูกค้าไม่เกิน 8 ท่าน
(1) โปรแกรมทัวร์ (ครึ่งวัน) เกาะหยวก - เกาะสุวรรณ 15,000 บาท
(2) โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือชมดวงอาทิตย์ตก 9,000 บาท
(3) โปรแกรมทัวร์ เกาะหวาย - เกาะเหลายา 22,000 บาท
(4) โปรแกรมทัวร์ เกาะขาม - เกาะหวาย 32,000 บาท
โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ด้วยเรือสปีดโบ๊ท 
บริการจอยทัวร์ และให้เช่าเหมาเรือ สปีดโบ้ท ด้วยเรือขนาดเครื่องยนต์ 200 - 400 แรงม้า พนักงานขับเรือมากประสบการณ์ ปลอดภัย สะดวก สบาย แบบเหมาลำ ขนาดเรือ 4 - 30 คน
(1) ทัวร์ 5 เกาะ คนละ 1,000 บาท *** จอยทัวร์ ***
(2) ทัวร์ 4 เกาะ คนละ 800 บาท *** จอยทัวร์ ***
(3) ทัวร์ (ครึ่งวัน) เกาะหยวก คนละ 500 บาท *** จอยทัวร์ ***

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง (เต็มวัน) 4 เกาะ  
* โปรแกรมทัวร์เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - ยักษ์เล็ก - เกาะหวาย *
ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลกับทัวร์สุดฮิตติดชาร์จที่เกาะช้างแห่งนี้ ด้วยเรือลำใหญ่สะอาด ปลอดภัย + อาหารกลางวันบนเรือแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ชา กาแฟ และของว่าง อุปกรณ์ดำน้ำบริการรถรับ - ส่ง
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 600 บาท / ท่าน  10 ท่านขึ้นไป คนละ 550 บาท

โปรแกรมพายบอร์ด ชมธรรมชาติ SUP station  
กิจกรรมพายบอร์ด SUP "Stand up paddle board" ชมความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ในป่าโกงกางด้วยตัวเอง คล้ายกับการพายคายัค+เล่นเซิร์ฟรวมๆกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้ทำกิจกรรมไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อนเลยก็สามารถเล่นได้ภายใน 15 นาที
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 500 บาท เท่านั้น!!!

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง (เต็มวัน) 5 เกาะ  
โปรแกรมฮิตติด Top 5 ของกิจกรรมบนเกาะช้างโปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ เรือลำใหญ่ เบาะนั่งแยก นั่งสบายสะอาด โปรแกรมทัวร์เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - ยักษ์เล็ก - เกาะมะปริง - หาดสองพี่น้อง
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 650 บาท / ท่าน

ทัวร์ตกหมึก (กลางคืน) เกาะช้าง
ทริปตกหมึกยามค่ำคืนที่เกาะช้าง วิถีชาวประมงแท้ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในค่ำคืนใต้แสงจันทร์นี้ 
+++ เหมาเรือออกทัวร์ตกหมึก แบบส่วนตัว +++
จำนวนคนไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 6,500 บาท
จำนวนคนไม่เกิน 15 ท่าน ราคา 7,500 บาท
จำนวนคนไม่เกิน 20 ท่าน ราคา 8,500 บาท

ทัวร์ดำน้ำ - ตกปลา เกาะช้าง
จัดเป็นทริปเดียวกันไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา สำหรับคนที่ชอบตกปลาและดำน้ำชมปะการัง
ให้เช่าเรือตกปลา - ดำน้ำดูปะการัง
จำนวนคนไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 8,500 บาท (เกาะหวาย)
จำนวนคนไม่เกิน 20 ท่าน ราคา 9,500 บาท (เกาะหวาย)

ทัวร์นั่งช้างชมไพร Elephant Trekking   
นั่งช้างกิจกรรมในวันพักผ่อนแบบสบายๆ ละเมียดละไมชมพฤกษานานาพรรณ โคลงเคลงและโยกเยก ในจังหวะการก้าวย่างของช้าง 
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
1 ชม. นั่งช้าง : ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 800 บ. / เด็ก 400 บ.
30 นาที โชว์ช้าง : ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 450 บ. / เด็ก 250 บ.
+++ ดูโปรแกรมอื่นเพิ่มคลิกเลย +++

ทัวร์เดินป่า Unseen เกาะช้าง   
กิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติดึกดำบรรพ์เป็นหนึ่งใน Unseen บนเกาะช้างที่คุณจะได้สัมผัส ความอุดมสมบูรณ์ในป่าที่มีต้นไม้เก่าแก่อายุกว่า 600 ปี ลำต้นขนาดใหญ่หลายคนโอบ ชุ่มฉ่ำกับน้ำตกสวยที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่งนี้รอการมาเยือนของทุกท่าน
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 850 บาท / เด็ก 450 บาท (3 - 10 ปี)

ทรีท็อป แอดเวนเจอร์

จากยอดของต้นไม้ที่สวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศน์ ที่คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 1,250 บาท / ท่าน

เชฟเทเบิล ชมดวงอาทิตย์ตก พร้อมดินเนอร์บนเรือ 

ทริปนี้คุ้มสุดๆแน่นอน! เพราะเราจัดเต็มให้คุณแบบที่คนอื่นไม่กล้าทำ คุณจะได้ดินเนอร์โดยฝีมือเชฟฝีมือเยี่ยมแบบสดๆ แสนอร่อย เพลิดเพลินไปกับการชมพระอาทิตย์ตกน้ำอันแสนโรแมนติค จิบไวน์ชิลล์ๆ เหมาะสำหรับคู่รักฮันนีมูน

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 1,750 บาท

 

Today Visitors

252

All Visitors

1975352