บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766

โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524

                 

 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


ทริปไฮไลท์ เกาะช้าง Local Amazing!
      
โปรแกรมเหมาส่วนตัว สำหรับ 10 ท่าน ราคา 9,900 บาท *** รถตู้ ***
โปรแกรมเหมาส่วนตัว สำหรับ 8 ท่าน ราคา 8,800 บาท *** รถตู้ ***
โปรแกรมเหมาส่วนตัว สำหรับ 6 ท่าน ราคา 7,200 บาท *** รถตู้ ***
โปรแกรมเหมาส่วนตัว สำหรับ 4 ท่าน ราคา 5,900 บาท *** รถเก๋ง ***
โปรแกรมเหมาส่วนตัว สำหรับ 2 ท่าน ราคา 4,900 บาท *** รถเก๋ง ***
     
รายละเอียด และโปรแกรมทัวร์
08.00 น. - 09.00 น. : รับลูกค้าจากที่พักบนเกาะช้าง (หาดทรายขาว - หาดใบลาน)
09.30 น. : แวะสักการะศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล
10.00 น. : โปรแกรมไฮไลท์ นั่งเรือมาดชมธรรมชาติ ป่าโกงกาง สัมผัสบรรยากาศและวิวหายาก
ด้วยการลงเรือมาด มีคนเรือแจวโดยใช้ไม้พายยาวเป็นพิเศษคัดท้ายเรือล่องไปในคลองที่คดเคี้ยวและ
เลาะเลียบเคียงป่าโกงกางขนาบสองข้าง 
     
11.30 น. : เดินทางถึงที่หมายอีกหนึ่งไฮไลท์ สะพานแดงบ้านนาใน ที่นี่เป็นสะพานไม้สีแดงที่ทอดยาวไปกับป่าโกงกางหลายร้อยเมตร ได้ทั้งชมธรรมชาติและศึกษาจากแผ่นป้ายตลอดเส้นทางเดินควบคู่กันไป
    
12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านสลักเพชร ซีฟู้ด วิวอ่าวสลักเพชร เสิร์ฟอาหารเมนู ซีฟู้ดสดๆ
   
13.30 น. : แวะถ่ายรูปจุดชมวิววัดโรงถ่าน เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ
     
หมายเหตุ
สามารถเปลี่ยน หรือจุดหมายที่จะเดินทางไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่ในดุลพินิจของไกด์นำเที่ยว ถึงความเหมาะสม สภาพน้ำขึ้น-ลง และความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการประกอบการตัดสินใจ
     
ราคารวม
  • บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง *** 2 และ 4 คน จะใช้รถเก๋ง ***
  • บริการล่องเรือมาด ลำละ 2 - 4 คน (ประมาณ 40 นาที)
  • อาหารกลางวันที่ ร้านอาหารสลักเพชร ซีฟู้ด (เซ็ตโต๊ะ)
  • เที่ยวชมป่าโกงกาง สะพานแดงบ้านนาใน
  • ไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป
     

 


Today Visitors

45

All Visitors

2518197