บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
Line ID (1) : @kohchangclub *** มี @ ด้วย ***
Line ID (2) : kohchangclub8
Line ID (3) : kohchangclub9


รวมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า + เรือเฟอร์รี่ (ไป-กลับ) + รถรับส่ง ท่าเรือเกาะกูด / ที่พัก


เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,700 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
HIGH4,600 บาท / ท่าน20 ธ.ค. 62 - 15 ม.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,300 บาท / ท่าน1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62


เรสท์ ซี รีสอร์ท เกาะกูด

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH3,600 บาท / ท่าน1 ธ.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
PEAK5,900 บาท / ท่าน21 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,300 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 15 ต.ค. 62
LOW3,700 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62


ทู เดอะ ซี รีสอร์ท เกาะกูด

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

HIGH4,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63
PEAK4,800 บาท / ท่าน15 ธ.ค. 62 - 16 ม.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

LOW3,900 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62


 

 

Today Visitors

277

All Visitors

1975377