บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766

โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524

                 

 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


 
พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66
 *** เข้าพักตรงวันหยุดยาว / วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มคนละ 500 บาท ***
2,990 บาท / ท่าน1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
*** เข้าพักตรงวันศุกร์/เสาร์ เพิ่มคนละ 100 บาท / วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มคนละ 600 บาท ***

      
 
      
 
 

      

     
 
 

 


Today Visitors

374

All Visitors

2572699