บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766

โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524

                 

 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


         
 
จำนวนผู้เข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพัก
พักห้องละ 2 ท่าน1 พ.ย. 65 - 19 ธ.ค. 6511 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66
      
 
จำนวนผู้เข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพัก
พักห้องละ 2 ท่าน1 พ.ย. 65 - 20 ธ.ค. 658 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66
      
 
จำนวนผู้เข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพัก
พักห้องละ 2 ท่าน1 พ.ย. 65 - 19 ธ.ค. 6516 ม.ค. 66 - 31 พ.ค. 66


จำนวนผู้เข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพัก
พักห้องละ 2 ท่าน1 พ.ย. 65 - 20 ธ.ค. 658 ม.ค. 66 - 16 เม.ย. 66


         
 

 


Today Visitors

323

All Visitors

2572648