โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 


Trip Together วันเดียว เที่ยว 2 ทริป
      
โปรแกรมเหมาส่วนตัว สำหรับ 20 ท่าน ราคา 18,000 บาท 
โปรแกรมเหมาส่วนตัว สำหรับ 30 ท่าน ราคา 22,000 บาท 
     
รายละเอียด และโปรแกรมทัวร์
08.00 น. - 09.00 น. : รับลูกค้าจากที่พักบนเกาะช้าง (หาดทรายขาว - หาดใบลาน)
10.30 น. : เดินทางถึงที่หมายไฮไลท์ สะพานแดงบ้านนาใน ที่นี่เป็นสะพานไม้สีแดงที่ทอดยาว
ไปกับป่าโกงกางหลายร้อยเมตร ได้ทั้งชมธรรมชาติและศึกษาจากแผ่นป้ายตลอดเส้นทางเดินควบคู่กันไป
    
11.30 น. : เดินทางถึงท่าเรือสลักเพชร ลงเรือไปทัวร์ดำน้ำดูปะการัง เกาะหวาย - เกาะเหลายา
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน จัดแบบมินิบุฟเฟ่ต์บนเรือ
12.45 น. : กิจกรรมทริปดำน้ำดูปะการัง พายคายัค และพายบอร์ด SUP 
16.00 น. : เดินทางกลับถึงท่าเรือสลักเพชร เดินทางกลับที่พัก   
16.10 น. : แวะถ่ายรูปจุดชมวิววัดโรงถ่าน และเดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ
     
หมายเหตุ
สามารถเปลี่ยน หรือจุดหมายที่จะเดินทางไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่ในดุลพินิจของไกด์นำเที่ยว ถึงความเหมาะสม สภาพน้ำขึ้น-ลง และความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการประกอบการตัดสินใจ
     
ราคารวม
  • บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง 
  • ทริปดำน้ำดูปะการัง (เรือไม้) เกาะหวาย - เกาะเหลายา แบบส่วนตัว
  • อาหารกลางวันบนเรือ - น้ำดื่ม - ผลไม้
  • เที่ยวชมป่าโกงกาง สะพานแดงบ้านนาใน
  • ไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป
     


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

102

ผู้เข้าชมทั้งหมด

2887674