โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 089-406-0524

Hot Line: 092-271-4388

ราคาแพ็คเกจรวม: ที่พัก 2 คืน + มื้อเช้า / มื้อเย็นซีฟู้ด พรีเมี่ยมเซ็ต + เรือชมหิ่งห้อย หรือ ซีฟู้ดเซ็ต + โชว์ควงพลองไฟ

ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ + มื้อกลางวัน /ค่าเข้าอุทยานฯ สำหรับคนไทย / ประกันเดินทางท่านละ 1 ล้าน บาท (อาหารรวม 4 มื้อ)
          
*** ราคาโปรโมชั่น เริ่มต้นท่านละ 1,990 บาท ***
        
*** ราคาโปรโมชั่น เริ่มต้นท่านละ 2,290 บาท ***

*** ราคาโปรโมชั่น เริ่มต้นท่านละ 2,390 บาท ***

*** ราคาโปรโมชั่น เริ่มต้นท่านละ 3,290 บาท ***

*** ราคาโปรโมชั่น เริ่มต้นท่านละ 3,490 บาท ***

*** ราคาโปรโมชั่น เริ่มต้นท่านละ 3,990 บาท ***

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจเดินทางด้วยตนเอง หากต้องการบริการด้านอื่นเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกบริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

45

All Visitors

2728828