โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 


โปรแกรมทัวร์ ซิตี้ทัวร์ เกาะช้าง

09.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม เจ้าหน้าที่รับทุกท่านขึ้นรถ
09.30 น. เดินทางถึงศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง ไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล
10.30 น. เดินทางถึงป่าโกงกางบ้านนาใน (สะพานแดง) เที่ยวชมธรมชาติ พร้อมเก็บภาพรัวๆ 
11.00 น. แวะชมวัดสลักเพชร เยี่ยมชมลูกนิมิตรโบสถ์เก่า อายุเกือบ 200 ปี (สมัย ร.๔)
11.30 น. ถึงจุดชมวิว ณ วัดโรงถ่าน ชมวิว 270 องศา ของอ่าวสลักเพชรที่สวยงาม
12.00 น. อาหารกลางวันอิสระ * โปรแกรมไม่รวมอาหารกลางวัน *
 
13.00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านชาวประมงสลักคอก สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านชาวประมงแท้ๆ ดั้งเดิม
13.30 น. แวะชมงานหัตถกรรม บ้านรักกะลา เป็นการนำเศษกะลาเหลือใช้มาทำเป็นงานศิลปะ เครื่องใช้
14.30 น. แวะให้อาหารน้องช้าง ที่ปางช้างระหว่างทาง 
15.00 น. ถึงจุดชมวิวหาดไก่แบ้ เก็บภาพวิวและบรรยากาศหมู่เกาะสวยๆด้านหน้า 
15.30 น. ส่งทุกท่านกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ
         
*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก ***
      

จำนวนคน

ราคาสำหรับเหมาส่วนตัว รวมดังนี้

ค่าบริการ

ไม่เกิน 2 ท่าน

รถตู้พร้อมคนขับ + ไกด์นำเที่ยว + น้ำดื่ม

4,500 บาท

ไม่เกิน 4 ท่านรถตู้พร้อมคนขับ + ไกด์นำเที่ยว + น้ำดื่ม5,900 บาท

ไม่เกิน 6 ท่าน

รถตู้พร้อมคนขับ + ไกด์นำเที่ยว + น้ำดื่ม

6,500 บาท

ไม่เกิน 8 ท่าน

รถตู้พร้อมคนขับ + ไกด์นำเที่ยว + น้ำดื่ม

6,900 บาท

ไม่เกิน 10 ท่าน

รถตู้พร้อมคนขับ + ไกด์นำเที่ยว + น้ำดื่ม

7,200 บาท

*** ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ***

     


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

169

 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2898420