โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524


      
สำหรับ 10 ท่าน ราคา 8,900 บาท *** รถตู้ *** 
สำหรับ 8 ท่าน ราคา 8,500 บาท *** รถตู้ *** 
สำหรับ 6 ท่าน ราคา 8,200 บาท *** รถตู้ ***
สำหรับ 4 ท่าน ราคา 6,900 บาท *** รถเก๋ง ***
สำหรับ 2 ท่าน ราคา 5,500 บาท *** รถเก๋ง ***
     


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

924

ผู้เข้าชมทั้งหมด

2785521