โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 PRIVATE FISHING BY WOODEN BOAT TRIP
If you are one of those who love fishing. We give you the opportunity to experience the lifestyle of fishermen. Let's go to Koh Chang today for a fishing trip + snorkeling. At the sea of Koh Chang, Trat Province. We have experience.

For a long time fishing in this area of ​​Koh Chang
A fishing trip is an excursion or outing where the primary activity is fishing. This can involve going to the sea.

Fishing trips can be planned in advance or can be spontaneous depending on the availability of fishing spots and equipment. They can also be done with a group of friends or family members

On a fishing trip, participants typically spend time well as enjoying the natural surroundings and bonding with one another.
         

Program and Prices

      
3 Islands destination (Wai - Laoya - Klum)
* Recommended for Fishing 
Maximum 10 person 9,500 THB 
Maximum 20 person 10,500 THB
Maximum 30 person 13,000 THB
* Price does not include a national park fee of 200 THB per person
     
4 Islands destination
(Rang - Yak Lek - Yak Yai - Mapring)   
     
* Recommended for Snorkeling
Maximum 10 person 11,500 THB

Maximum 20 person 12,500 THB

Maximum 30 person 15,000 THB 

* Price does not include a national park fee of 200 THB per person

     

Price include

- Transportation from/to hotel (within area)

- Fishing Gears

- Snorkeling equipment (Mask + Life Jacket)

- Lunch onboard, Drinking water, Seasonal fruits & Coffee

      

Please note 

- Time available from 09.00 am until 16.00 pm
- Lunch menu are Thai food
    

 

 บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

38

All Visitors

2708009