โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 


เงื่อนไข และขั้นตอนการชำระเงิน

ภายหลังการตรวจสอบห้องพักและยืนยันการจองแพ็คเกจทัวร์จากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์แล้ว ท่านจะได้รับใบเสนอราคา และรายละเอียดการจองแพ็คเกจทัวร์ของท่าน พร้อมทั้งวิธีการชำระเงินจากเราอีกครั้ง ซึ่งจะมีระยะเวลาการชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองแพ็คเกจทัวร์ของท่านตามช่วงเวลาที่ท่านเข้าพักดังนี้

Low Season (นอกฤดูการท่องเที่ยว)
เข้าพักในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม (หรือตามที่ระบุในแต่ละแพ็คเกจ) จะมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

• ชำระค่ามัดจำ 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน ภายในวันที่ได้รับใบเสนอราคา
• ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 14 วัน

High Season (ในฤดูการท่องเที่ยว)
เข้าพักในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน (หรือตามที่ระบุในแต่ละแพ็คเกจ) จะมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

• ชำระค่ามัดจำ 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน ภายในวันที่ได้รับใบเสนอราคา
• ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 14 วัน

Peak Season (ในฤดูการท่องเที่ยว ที่ทีความหนาแน่นมาก)
เข้าพักในช่วงระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม - 20 มกราคม (หรือตามที่ระบุในแต่ละแพ็คเกจ) รวมไปถึงช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

• ชำระค่ามัดจำ 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน ภายในวันที่ได้รับใบเสนอราคา
• ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 14 วัน

 


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองและการยกเลิกการจอง

การเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์ จะต้องกระทำผ่านทาง เกาะช้างคลับ ดอทคอม (บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด) เท่านั้น ไม่สามารถทำได้โดยตรงกับโรงแรม เช่น การเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก การเปลี่ยนวัน/เวลาเข้าพัก, การขอเข้าห้องพักก่อนเวลาที่กำหนด, การขอเข้าพักช้ากว่ากำหนด หรือการขอยกเลิกการการจอง

การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์

การขอเพิ่มจำนวนแพ็คเกจทัวร์ จะขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้น ทางโรงแรมมีห้องว่างสำหรับท่านหรือไม่ โดยจะต้องมีการตรวจสอบห้องว่างกับทางโรงแรมอีกครั้ง ถ้ามีการขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์ (ลดจำนวนคน) อันเป็นผลให้ต้องมีการคืนเงิน เราจำเป็นต้องคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 15% ของยอดเงินที่จะต้องคืน การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์ จะมีผลก็ต่อเมื่อท่านได้รับอีเมล์ยืนยันจากเราเรียบร้อยแล้ว

การขอยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์

นโยบายการขอยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์นี้ สามารถใช้ได้กับทุกๆ รายการในการจอง ยกเว้นในกรณี ที่โรงแรมที่ใช้ในแพ็คเกจทัวร์จะมีสัญญาและเงื่อนไขอื่นแตกต่างออกไปจากนี้ โดย เกาะช้างคลับ ดอท คอม จะถือเอาเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกออกโดยโรงแรมเป็นหลักเหนือเงื่อนไขที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

Low Season (นอกฤดูการท่องเที่ยว)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม (หรือตามที่ระบุในแต่ละแพ็คเกจ) หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเงื่อนไขดังนี้

- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 30 วัน มีค่าธรรมเนียม 30% จากยอดชำระเต็มจำนวน
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 21 วัน มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

High Season (ในฤดูการท่องเที่ยว)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน (หรือตามที่ระบุในแต่ละแพ็คเกจ) หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเงื่อนไขดังนี้

- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 30 วัน มีค่าธรรมเนียม 30% จากยอดชำระเต็มจำนวน
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 21 วัน มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

Peak Season (ในฤดูการท่องเที่ยว ที่ทีความหนาแน่นมาก)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม - 20 มกราคม (หรือตามที่ระบุในแต่ละแพ็คเกจ) รวมไปถึงช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเงื่อนไขดังนี้


- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
* กรณีที่ไม่เข้าพัก (No Show/Non-use of reservation) หรือหากไม่เข้าพักตามกำหนดโดยไม่มีการแจ้งขอยกเลิกล่วงหน้า หรือยังไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันยกเลิกจากทางเราแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ***

การรับเงินคืนภายหลังยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์

ในกรณีที่มีการโอนเงินคืนภายหลังการยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์ จะทำการโอนเงินกลับเข้าชื่อบัญชีของผู้จองเท่านั้น (ภายใน 30 วัน) และจะทำการหักค่าธรรมเนียมของธนาคารก่อนทำการโอน โดยอัตราค่าธรรมเนียมการโอนจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

 

*** รายละเอียดทั้งหมดนี้จะถูกระบุอยู่ในใบเสนอราคาของท่าน กรุณาอ่านก่อนการโอนเงินจองทุกครั้ง ***


ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ย. 2564

    บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

167

 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2898418