โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


FINE DINNING KOH CHANG

Fine dining is a type of dining experience that is characterized by high-quality, sophisticated cuisine served in an elegant setting. In a fine dining dinner, the food is carefully crafted and presented in a way that is both aesthetically pleasing and delicious.


A Thai fine dining dinner would typically include a variety of dishes that showcase the flavors and ingredients of traditional Thai cuisine The food would be carefully prepared and presented in a way that is both visually appealing and delicious.


In a romantic fine dining setting, the atmosphere and ambiance of the restaurant would be conducive to a romantic evening. This could include dim lighting, soft music, and intimate tables for two. The food would be carefully crafted and presented in a way that is both visually appealing and delicious, with an emphasis on presentation and flavor.


Fantastic food design is a term used to describe the art of presenting food in a way that is both visually appealing and delicious. This could include using a variety of colors, shapes, and textures to create a visually stunning dish that is also tasty and satisfying. In a fine dining setting, the chef and staff would put a great deal of thought and effort into creating dishes that are both beautiful and delicious. Ready to serve you at Khao Kwan Restaurant Koh Chang.

          

Price 1,350 THB / Person
*** Minimum reserve 2 person ***
Served with Thai foods by the menu as above mentioned
Please inform us that you cannot eat anything. and any type of food allergy to prepare menus and ingredients
       
Price include
  • Transportation service from/to hotel - pier (Within area)
  • Dinner set on the float
  • Time available 17.00 pm to 18.30 pm
       
Remark
  • Not include your personal expense


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

55

All Visitors

2708026