โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 089-406-0524

Hot Line: 092-271-4388

         
 
จำนวนผู้เข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพัก
พักห้องละ 2 ท่าน1 พ.ย. 65 - 19 ธ.ค. 6511 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66
      
 
จำนวนผู้เข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพัก
พักห้องละ 2 ท่าน1 พ.ย. 65 - 20 ธ.ค. 658 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66
      
 
จำนวนผู้เข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพัก
พักห้องละ 2 ท่าน1 พ.ย. 65 - 19 ธ.ค. 6516 ม.ค. 66 - 31 พ.ค. 66


จำนวนผู้เข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพักช่วงที่สามารถเข้าพัก
พักห้องละ 2 ท่าน1 พ.ย. 65 - 20 ธ.ค. 658 ม.ค. 66 - 16 เม.ย. 66


         
 


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

25

All Visitors

2728808