โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 




         

จำนวนกระสุน/ขนาด

ประเภท

ราคา/คน

เวลารถรับส่ง

รถรับส่ง

18 นัด / .22M42,000เริ่ม 12.30 น.รวม

18 นัด / .22

ASSASSIN

2,000

เริ่ม 12.30 น.

รวม

18 นัด / .22

Sniper Ruger

2,000

เริ่ม 12.30 น.

รวม

18 นัด / .22ASSAULT Rifle 2,000เริ่ม 12.30 น.รวม
18 นัด / .38.38 Special2,000เริ่ม 12.30 น.รวม
15 นัดCombat Shotgun2,000เริ่ม 12.30 น.รวม
18 นัด / .38.357 MAGNUM2,000เริ่ม 12.30 น.รวม 
18 นัด / .22COWBOY SINGLE2,000เริ่ม 12.30 น.รวม 
18 นัด / 11 mm.COLT .452,000เริ่ม 12.30 น.รวม
18 นัด / 9 mm.GLOCK2,000เริ่ม 12.30 น.รวม
18 นัด / 9 mm.BROWNING2,000เริ่ม 12.30 น.รวม
18 นัด / .22M162,000เริ่ม 12.30 น.รวม
18 นัด / 9 mm.BERETTA2,000เริ่ม 12.30 น.รวม
18 นัด / 9 mm.CZ75 SHADOW2,000เริ่ม 12.30 น.รวม
18 นัด / 9 mm.HK. USP EXPERT2,000เริ่ม 12.30 น.รวม
      

*** ราคารวม ***

- รถรับ/ส่ง จากที่พัก

- เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด การทำกิจกรรม
- อุปกรณ์พร้อมเครื่องกระสุน ตามที่เลือก

*** จองขั้นต่ำ 2 คน ***


      
หมายเหตุ

- บริการทุกวัน เจ้าหน้าที่สนามใช้ 3 ภาษา ไทย/จีน/อังกฤษ

- เวลาในการรับส่ง สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพการจราจร

  และความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า - อากาศ
- จอง 4 คน ขึ้นไป บริการรับส่ง จะเป็นแบบส่วนตัว กำหนดเวลาเองได้

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล - ทิปพนักงาน

- ในระหว่างการทำกิจกรรม กรุณาฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
   เพื่อความรู้ ความเข้าใจและความปลอดภัยสูงสูด ที่ทางสนามได้กำหนด
   

 

 



บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

148

 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2898399