โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


     
TREE TOP ADVENTURE KOH CHANG

Looking for an adrenaline-fueled adventure surrounded by nature? Look no further! Treetop Adventure with Zipline offers the perfect blend of excitement and serenity. Zip through the trees, surrounded by the breathtaking beauty of nature.


Our state-of-the-art zipline technology ensures a safe and thrilling experience for people of all ages. Don't miss this chance to soar through the treetops and make unforgettable memories. Book your adventure today!

Time

Details

Adult

Child

Transfer

09.00 am

17 platform (included 2 Giants zipline)

950

950

Yes

11.00 am

17 platform (included 2 Giants zipline)

950

950

No

14.00 am17 platform (included 2 Giants zipline)950950Yes
         
PROGRAMS & DETAILS
 :

Pick you up from hotels to the Tree Top Adventure station

 

:Check in at the station and practice
 :Checked out for safety equipment before start
:Lead you to the beginning platform
:

Back to the reception

:Bring you back to hotels
       

*** Please note ***

- Time for activities between 45 minute to 1.5 hour
- Round 11.00 am no transportation service

Age 7 year's minimum requires 140 meters high, not over 110 kg.

Wear casual clothes + sneakers or covered heels, no sandals

- Do not feed to monkeys and wildlife
          

Things to bring with you
Action camera or Smart phone It would be a shame if you didn't record beautiful pictures to take back. But we would like to remind you to take good care of your action camera and smart phone because it falls from a height. It may also harm your camera.
Sunscreen products and sunglasses Because the bright sunlight may cause the view to be blurry. Sunglasses are therefore essential if you don't want to squint your eyes at beautiful pictures. While creams or sunscreen products are essential if you don't want your skin to burn black first.

Light casual clothing And sneakers or covered heels, comfortable to wear if anyone likes to take pictures with beautiful scenery Don't forget to bring clothes and props in bright colors to take pictures with the natural forest view with a tropical rainforest background. Guarantee that the image that you get, is pretty impressive.

Cleanliness must come first. help collect garbage In every trip, tourists often use things such as toilet paper, oil-absorbing paper, snack bags, plastic bags, which can cause piles of garbage. We recommend that everyone bring a garbage bag or cloth bag to put these items back with them. so that our attractions are still beautiful and clear Clean and pleasant to travel as long as you.

 

 บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

35

All Visitors

2708006