โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 VISIT 5 ISLANDS DESTINATION TRIP

ONE DAY TRIP 09.00 AM to 16.30 PM

Adult Price 990 THB/Person

Yak Lek and Yak Yai islands both offer a unique snorkeling experience with their underwater caves and tunnels. Snorkelers can explore and discover hidden marine life.

Mapring island is a small, uninhabited island with beautiful beaches and a rich marine ecosystem. Snorkelers can explore the vibrant coral reefs and encounter a wide variety of tropical fish and other marine animals.

San Jao Mae Beach is known for its white sandy beaches and crystal clear waters. Spend time relaxing just lying down on the beach and swimming at the beachfront.

Rung island is a small, secluded island located in the Eastern Sea. It's a national marine park office, here you can relax and use the toilets.
       

INTINERARY

08:00 AM

Pick you up from hotel between 08.00 am to 09.00 am

09:30 AM

Trip start

10:30 AMFirst stop at Koh Yak Lek, let snorkeling
11:30 AMHave a buffet lunch with fruit and drinking water (1), then take you to Ma Pring Island. dive point 2 For those who like white sand beach, clear water You can go up to the beach by using a rubber boat to take you to swim at the sandy beach of Koh Rang. or can kayak at your leisure
13:30 PMArrive to Koh Yak Yai, take a snorkeling
15:00 PMLast travel point arrive to Had San Jao Beach (Shire Beach) take a rest and lay down on the white sand or swim
16:30 PMBack to Koh Chang (Bang Bao Pier)
17:00 PMBring you back to the hotel.


Price Include

1. Transportation from/to hotel * With hotel in available area *

2. Lunch onboard, Drinking water, Seasonal fruits and Snack

3. Snorkeling gears (Mask + Life Jacket)

4. Travel insurance
5. National park fee
        
Remark
- Price not include foreigner national park fee 200 THB per people 

- All destinations can be change without notice, we use safety first

- Transportation time would flexibility by the traffic situation and 

  the weather on the travel date or Thai land festival

- Price not include your personal expense, Tip


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

23

All Visitors

2707994